Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Jerzy Kotlęga: Sejmik politycznie

Data dodania: 2017-01-12 12:32

Stało się już pewną „tradycją”, że lokalny parlament jakim jest zachodniopomorski sejmik zajmuje się recenzowaniem prac parlamentarnych lub rządowych. Nie dość, że nie możemy zrozumieć co się dzieje…  tam „na górze” to i atmosfera napiętej polityczności przeniosła się w dół nie tylko do naszych rodzin, ale i na lokalne samorządowe podwórka. Samorządy wojewódzkie są w politycznej opozycji do rządu.  W 15 sejmikach rządzi PO najczęściej w koalicji z PSL lub odwrotnie. Sale sejmików stały się więc politycznym zapleczem opozycji parlamentarnej. Tym razem poszło o planowane zmiany w  sejmowej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku: „Prawo ochrony środowiska”.

Proponowane przez sejm zmiany spowodują zmniejszenie składu Rad Nadzorczych  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: z 7 członków do 5. Najwięcej emocji wzbudza fakt, że członków rad nadzorczych ma wskazać: minister, wojewoda, narodowy fundusz ochrony środowiska oraz sejmik. Zmniejszeniu ulegnie też ilość członków zarządów funduszy Do 1 lub maksymalnie 2 osób. W dzisiejszych radach nadzorczych oraz na stanowiskach kierowniczych funduszu prym wiodą i pobierają wysokie apanaże osoby związane z PO i PSL. Budzi to ich nerwowe reakcje a także władz sejmików ponieważ niebawem ludzie ci stracą swoje funkcje.

W dostarczonej sejmikowi opinii sporządzonej przez kancelarię prawną czytamy: „Postulowane przez wnioskodawców zmiany zmierzają, w przeważającej większości, do modyfikacji personalnych w organach WFOŚiGW. Nie jest więc bezpośrednią intencją wnioskodawców doprowadzanie do ingerencji w treść ustawy POŚ o charakterze instytucjonalnym, co nie zmienia faktu, że sama idea nowelizacji powinna być oceniana przez pryzmat samodzielności instytucjonalnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Marszałkom województwa pozostawiono obowiązki w postaci wyrażania zgody na zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie łub zbycie obligacji, których emitentem jest Skarb Państwa. Ponadto: do zadań rady nadzorczej funduszu należy składanie zarządowi województwa sprawozdań z działalności, informacji o posiadanych udziałach, akcjach lub obligacjach, a także przedkładanie rocznych planów finansowych.

Aktywa zachodniopomorskiego funduszu to około 600 mln złotych. Właśnie dowiadujemy się, że marszałek postanowił wycofać z funduszu 165 mln złotych środków z UE. Według mnie, jest to cios „zadany w plecy” zachodniopomorskiemu funduszowi ochrony środowiska.

Fundusze ochrony środowiska istnieją już ok. 30 lat i są własnością publiczną. Dobrze pracowały już wtedy, kiedy nikt jeszcze nie przewidywał, że powstanie PO. Mam nadzieję, że będą nadal dobrze służyły społeczeństwu. Kowalscy pewnie nie zauważą, że personalnie ktoś inny będzie podejmował decyzje. Wywoływanie wrażenia, że jak odejdą obecne kierownictwa to nastąpi „koniec świata” jest zwykle stosowanym od lat zabiegiem medialnym towarzyszącym zmianom personalnym. To, że ludzie związani z PO i PSL stracą stołki nie powinno być powodem do osłabiania regionalnego znaczenia funduszu, a tak się stanie po podjętej przez marszałka decyzji o wycofaniu 165 mln zł.

                                                                                                Jerzy Kotlęga

Zobacz profil polityka: Jerzy Kotlęga

Komentarze